< >


Pivovar

S cílem obnovit tradiční technologické postupy a chuťové vlastnosti piva prošla továrna
rekonstrukcí, tradiční provoz se rozběhl v roce 2011. Byly obnoveny měděné varny, vylepšeny
úseky kvašení ve spilce a sklepení, byly nainstalovány ty nejmodernější systémy filtrace a stáčení
piva, které milovníkům poctivého zlatavého moku dovolí, aby si naše pivečko
skutečně vychutnali.

„Podkováň -pivečko s tradiční chutí“.